Test Page
Giới thiệu về Chi bộ đảng
Gửi ngày: 25/12/2017

DANH SÁCH

ĐẢNG VIÊN CÁC CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU

TT

Họ tên

Ngày sinh

VH

CM

LLCT

Chức vụ

Ghi chú

1 Lê Thanh Tuấn 17/08/1965 12/12 ThS
   

2

Đỗ Bá Mười

19/05/1961

12/12

ThS

Cao cấp

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
 giai đoạn 2008-2018

Đã chuyển
công tác từ 15/10/2018

 

     

 

 

 

 

3

Đỗ Thị Hoài

14/6/1974

12/12

ThS

SC

Phó bí thư chi bộ, phó HT

 

4

Hữu Thị Hải

25/9/1978

12/12

ĐH

SC

Chi ủy viên, Phó HT

 

5

Trọng Thị Kiều

 

12/12

ĐH

SC

Phó HT giai đoạn 2010-2018

Đã chuyển sinh hoạt Đảng từ t4/2018

6

Nguyễn Toàn Thắng

28/10/1969

12/12

ĐH

SC

Tổ trưởng tổ Hành chính

 

7

Phạm Thị Hằng

28/3/1976

12/12

ThS

SC

Tổ trưởng tổ Sinh- CN- TD

 

8

Lê Thị Hài

14/4/1984

12/12

ThS

SC

Tổ trưởng tổ Sử- Địa NN

 

9

Vũ Thị Thu Giang

09/04/1979

12/12

ĐH

SC

GV bộ môn GDCD

 

10

Phạm Năng Khánh

05/05/1982

12/12

ThS

SC

Tổ trưởng tổ Toán-  Tin

 

11

Vũ Đình Cường

16/7/1978

12/12

ĐH

SC

GV bộ môn TD

 

12

Nguyễn Thị Nguyệt

30/6/1988

12/12

ĐH

SC

GV bộ môn Công nghệ

 

13

Đỗ Thị Hương Giang

13/10/1982

12/12

ĐH

SC

Tổ phó tổ
Sử- Địa - NN, GV NN

 

14

Hoàng Thị Thử

20/4/1965

12/12

ĐH

SC

GV bộ môn Văn học

 

15

Nguyễn Thị Thanh

17/9/1983

12/12

ĐH

SC

GV bộ môn Lịch Sử

 

16

Nguyễn Ngọc Minh

02/05/1984

12/12

ThS

SC

Tổ phó tổ Toán- Tin

 

17

Nguyễn Văn Thành

12/03/1986

12/12

ĐH

SC

 Bí thư Đoàn trường

 

18

Nguyễn Thị Hạnh

08/10/1976

12/12

ĐH

SC

Tổ phó tổ Văn- GDCD

 

19

Trần Bá Hưng

16/3/1983

12/12

ThS

SC

Tổ trưởng tổ Văn- GDCD

 

20

Hà Văn Cường

05/09/1982

12/12

ThS

SC

GV bộ môn Tin học

 

21

Lâm Thị Hiền

30/9/1984

12/12

ThS

SC

Phó chủ tịch công Đoàn trường

 

22

Tường Thị Bích Ngọc

29/7/1987

12/12

ThS

SC

Tổ phó tổ Lý- Hóa

 

23

Nguyễn Ngọc
Trường Chinh

05/04/1987

12/12

ĐH

SC

Phó BT Đoàn trường

 

24

Đỗ Thị Thu Hiền

18/3/1985

12/12

ĐH

SC

GV  Ngoại ngữ, BT C ĐGV

 

25

Nguyễn Thị
Nguyệt Mai

20/12/1986

12/12

ThS

SC

Tổ trưởng tổ  Lý- Hóa

 

26

Nguyễn Thị Vân

02/02/1987

12/12

ĐH

SC

Phó Bí thư Đoàn trường

 

               
         

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU

 

 


In bản tin Ý kiến phản hồi

TIN MỚI
VĂN BẢN MỚI NHẤT
Truy cập
Online :  17
Lượng truy cập : 2187712
Mấy giờ ?

Trang thông tin trường THPT Nguyễn Siêu phiên bản 3.0 --- Bản quyền thuộc trường THPT Nguyễn Siêu
Địa chỉ: Đông kết - Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên --- ĐT: 02213.773.538
Được thiết kế bởi Hà Văn Cường Giáo viên Tin học - Thiết kế năm 2009
E-mail:c3nguyensieu.hungyen@moet.edu.vn