Test Page
Danh sách học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
Gửi ngày: 25/12/2017

DANH SÁCH HỌC SINH CÓ TỔNG ĐIỂM CÁC KHỐI A, B, C, D, A1 TỪ 21 ĐIỂM TRỞ LÊN TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017

 

I. KHỐI A( có 66 lượt học sinh)

STT

LỚP

Họ tên

Tổng điểm khối A

1

12A1

ĐỖ THỊ ANH THƯ

27.65

2

12A1

PHẠM VĂN TUYÊN

27.65

3

12A1

LÊ THỊ SAO

27.6

4

12A1

ĐỖ HỮU TUYỂN

27.55

5

12A1

ĐỖ TRÍ HẢI

26.75

6

12A1

LÊ QUANG LỘC

26.65

7

12A1

LÊ THU HIỀN

26.15

8

12A1

ĐỖ THỊ HƯỞNG

25.95

9

12A1

LÊ THỊ MÂY

25.5

10

12A1

NGUYỄN THỊ LINH THẢO

25.45

11

12A1

NGUYỄN XUÂN QUANG

25.25

12

12A1

CAO THỊ HẠNH

25.15

13

12A1

TRẦN THỊ HẢI VÂN

25.05

14

12A1

NGUYỄN VĂN HOÀNG

25

15

12A1

ĐỖ THỊ NGỌC ANH

24.9

16

12A2

NGUYỄN HẢI TRANG

24.75

17

12A1

ĐỖ TÙNG THIỆN

24.7

18

12A1

LÊ MINH TRANG

24.65

19

12A3

NGUYỄN NGỌC ÁNH

24.55

20

12A1

ĐỖ LỆ QUYÊN

24.3

21

12A2

NGÔ QUỐC ÂN

24.3

22

12A1

LƯU THỊ NGHĨA

24.25

23

12A1

ĐỖ THỊ KIM THÚY

24.15

24

12A2

ĐẶNG VĂN HOÀNG

24.05

25

12A2

LÊ THỊ PHƯƠNG ANH

24

26

12A2

NGUYỄN THỊ KIM ANH

23.9

27

12A3

NGUYỄN HỮU PHÚC

23.75

28

12A2

NGUYỄN VĂN HIẾU

23.7

29

12A1

NGUYỄN BÁ QUÂN

23.65

30

12A1

LÊ THANH TÙNG

23.55

31

12A3

LÊ TẤT CƯỜNG

23.55

32

12A2

ĐỖ THỊ QUỲNH

23.45

33

12A2

LÊ THỊ THƯ

23.4

34

12A2

HOÀNG SƠN LINH

23.35

35

12A2

PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN

23.25

36

12A2

ĐỖ THỊ THU TRANG

23.25

37

12A3

LÊ QUỐC CHỈNH

23.1

38

12A1

PHẠM HẰNG NGA

23.05

39

12A3

ĐOÀN THỊ NHUNG

22.85

40

12A2

NGUYỄN NGỌC MẠNH

22.8

41

12A3

ĐỖ THỊ VÂN ANH

22.75

42

12A2

ĐỖ THỊ THÙY

22.6

43

12A2

ĐẶNG PHƯƠNG NAM

22.5

44

12A2

ĐỖ THỊ THƠ

22.5

45

12A3

TRẦN THÀNH CHUNG

22.5

46

12A2

ĐỖ THỊ NGỌC ANH

22.4

47

12A1

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

22.35

48

12A2

PHẠM THỊ HIỀN

22.35

49

12A2

NGUYỄN THỊ NINH

22.35

50

12A1

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

22.15

51

12A1

LÊ THỊ LINH

22.05

52

12A4

LÊ ĐÌNH CƯỜNG

22.05

53

12A2

NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG

22

54

12A2

BÙI THỊ TƯƠI

21.95

55

12A2

HOÀNG THỊ PHƯỚC

21.9

56

12A2

ĐỖ VĂN HIỆP

21.8

57

12A1

NGUYỄN THỊ NGA

21.75

58

12A1

LÊ THỊ ANH

21.6

59

12A1

CAO THỊ THU HIỀN

21.5

60

12A3

PHẠM VĂN DƯƠNG

21.45

61

12A1

LÊ ĐÌNH HIẾU

21.3

62

12A3

PHẠM THỊ HỒNG

21.25

63

12A6

ĐỖ TRỌNG QUỲNH

21.25

64

12A2

BÙI VIẾT KHANG

21.15

65

12A2

PHẠM THỊ TRƯỜNG

21.1

66

12A1

ĐỖ MAI LINH

21.05

II. KHỐI B( có 41 lượt học sinh)

STT

LỚP

Họ tên

Tổng điểm khối B

1

12A1

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

26.6

2

12A1

ĐỖ HỮU TUYỂN

25.8

3

12A1

LÊ THỊ LINH

25.3

4

12A1

LÊ THU HIỀN

25.15

5

12A1

ĐỖ MAI LINH

24.8

6

12A2

TƯỜNG THỊ THU LINH

24.8

7

12A1

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

24.65

8

12A1

ĐỖ TRÍ HẢI

24

9

12A1

ĐỖ THỊ ANH THƯ

23.15

10

12A2

HOÀNG THỊ PHƯỚC

23.15

11

12A2

TƯỜNG THỊ PHƯƠNG

23.05

12

12A1

LÊ THỊ SAO

22.85

13

12A2

QUANG THỊ HIỀN

22.75

14

12A2

NGÔ QUỐC ÂN

22.55

15

12A1

NGUYỄN VĂN HOÀNG

22.5

16

12A1

BÙI THỊ THU HƯƠNG

22.5

17

12A2

BÙI VIẾT KHANG

22.4

18

12A1

ĐỖ LỆ QUYÊN

22.3

19

12A3

NGUYỄN HỮU PHÚC

22.25

20

12A1

ĐỖ THỊ HƯỞNG

22.2

21

12A2

ĐỖ THỊ QUỲNH

22.2

22

12A1

ĐỖ THỊ NGỌC ANH

22.15

23

12A1

ĐỖ THỊ KIM THÚY

22.15

24

12A2

NGUYỄN THỊ KIM ANH

22.15

25

12A1

TRẦN THỊ HẢI VÂN

22.05

26

12A1

LÊ THỊ MÂY

22

27

12A2

NGUYỄN HẢI TRANG

22

28

12A1

NGUYỄN THỊ LINH THẢO

21.95

29

12A2

NGUYỄN THỊ NINH

21.85

30

12A1

PHẠM VĂN TUYÊN

21.4

31

12A2

LÊ THỊ THƯ

21.4

32

12A3

PHẠM THỊ NHƯ TIÊN

21.4

33

12A2

ĐẶNG VĂN HOÀNG

21.3

34

12A3

LÊ TẤT CƯỜNG

21.3

35

12A1

LƯU THỊ NGHĨA

21.25

36

12A1

ĐỖ TÙNG THIỆN

21.2

37

12A1

LÊ MINH TRANG

21.15

38

12A2

ĐỖ THỊ THÙY

21.1

39

12A3

NGUYỄN NGỌC ÁNH

21.05

40

12A1

LÊ ĐÌNH HIẾU

21.05

41

12A1

NGUYỄN XUÂN QUANG

21

 


III. KHỐI C( có 20 lượt học sinh)

STT

LỚP

Họ tên

Tổng điểm khối C

1

12A3

TRẦN THỊ HẰNG

25.25

2

12A4

TRẦN HOÀNG QUÂN

24.5

3

12A5

HOÀNG THỊ LIÊN

23.5

4

12A7

TƯỜNG THỊ THANH HUẾ

23.25

5

12A7

LÊ HỒNG NHUNG

22.75

6

12A3

PHẠM THỊ GIANG

22.75

7

12A4

VŨ THỊ HƯƠNG

22.75

8

12A3

NGUYỄN CÔNG TRÁNG

22.5

9

12A8

PHẠM THỊ LAN

22.5

10

12A8

LÊ VĂN THÁI

22.5

11

12A7

DƯƠNG ĐỨC TÙNG

22

12

12A5

NGUYỄN ĐỨC ANH

21.75

13

12A2

LÊ THỊ KHÁNH LY

21.75

14

12A7

TRẦN PHƯƠNG THẢO

21.75

15

12A7

ĐỖ THỊ BÍCH THẢO

21.5

16

12A7

ĐÀO QUANG KHẢI

21.5

17

12A2

NGUYỄN HẢI TRANG

21.25

18

12A7

VŨ THỊ THU NGÂN

21.25

19

12A7

BÁ NGỌC THÁI

21

20

12A4

ĐỖ THỊ THÙY TRANG

21

 

IV. KHỐI D( có 25 lượt học sinh)

STT

LỚP

Họ tên

Tổng điểm khối D

1

12A1

LÊ THỊ THÙY DUNG

25.2

2

12A1

HOÀNG HỒNG NHUNG

24.6

3

12A1

LÊ THỊ ANH

24.45

4

12A2

LÊ THỊ KHÁNH LY

23.95

5

12A1

LƯU THỊ NGHĨA

23.55

6

12A1

LÊ THỊ HOA

23.25

7

12A1

ĐỖ THỊ ANH THƯ

23.25

8

12A1

CAO THỊ THU HIỀN

23.1

9

12A1

PHẠM THÙY TRANG

23

10

12A1

LÊ THỊ YÊN

22.95

11

12A1

ĐỖ LỆ QUYÊN

22.65

12

12A2

VŨ ĐÌNH LỘC

22.4

13

12A1

LÊ THU HIỀN

22.05

14

12A1

ĐỖ THỊ HƯỞNG

22

15

12A1

LÊ MINH TRANG

21.95

16

12A1

ĐỖ HỮU TUYỂN

21.8

17

12A7

PHAN THỊ LAN

21.65

18

12A2

ĐỖ THỊ THU TRANG

21.35

19

12A7

ĐẶNG THỊ LINH

21.25

20

12A7

NGUYỄN THU THẢO

21.25

21

12A1

ĐỖ MẠNH QUANG

21.15

22

12A2

BÙI VIẾT KHANG

21.15

23

12A2

ĐỖ THỊ THÙY

21.1

24

12A2

HOÀNG SƠN LINH

21.05

25

12A3

TRẦN THÀNH CHUNG

21

 

V. KHỐI A1( có 25 lượt học sinh)

 

STT

LỚP

Họ tên

Tổng điểm khối A1

1

12A1

CAO THỊ THU HIỀN

26.35

2

12A1

HOÀNG HỒNG NHUNG

25.85

3

12A1

LÊ THỊ ANH

25.7

4

12A1

LƯU THỊ NGHĨA

25.3

5

12A1

ĐỖ THỊ ANH THƯ

25

6

12A1

PHẠM VĂN TUYÊN

24.5

7

12A1

NGUYỄN THỊ LINH THẢO

23.75

8

12A1

ĐỖ THỊ HƯỞNG

23.5

9

12A1

ĐỖ LỆ QUYÊN

23.4

10

12A1

LÊ THỊ MÂY

23.1

11

12A1

ĐỖ HỮU TUYỂN

23.05

12

12A1

LÊ THU HIỀN

23.05

13

12A3

TRẦN THÀNH CHUNG

23

14

12A2

HOÀNG SƠN LINH

22.8

15

12A1

ĐỖ TÙNG THIỆN

22.55

16

12A1

LÊ THỊ SAO

22.5

17

12A1

ĐỖ TRÍ HẢI

22.45

18

12A2

ĐỖ THỊ THU TRANG

22.35

19

12A2

PHẠM THỊ TRƯỜNG

22.3

20

12A2

LÊ THỊ PHƯƠNG ANH

22.2

21

12A2

ĐỖ THỊ THÙY

22.1

22

12A1

LÊ QUANG LỘC

22.05

23

12A2

NGUYỄN HẢI TRANG

22

24

12A1

LÊ MINH TRANG

21.95

25

12A1

CAO THỊ HẠNH

21.8

 


In bản tin Ý kiến phản hồi

TIN MỚI
VĂN BẢN MỚI NHẤT
Truy cập
Online :  11
Lượng truy cập : 2187922
Mấy giờ ?

Trang thông tin trường THPT Nguyễn Siêu phiên bản 3.0 --- Bản quyền thuộc trường THPT Nguyễn Siêu
Địa chỉ: Đông kết - Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên --- ĐT: 02213.773.538
Được thiết kế bởi Hà Văn Cường Giáo viên Tin học - Thiết kế năm 2009
E-mail:c3nguyensieu.hungyen@moet.edu.vn