THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 08/03/2021

(Áp dụng cho ca học buổi sáng)

(Các đ/c giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh… có thể click chuột vào các khung nhìn dưới đây để xem các kiểu thời khóa biểu) 

Click vào đây để trở về trang chủ

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
Thời khóa biểu
Ngày ở trục hoành Ngày ở trục tung Tiết học ở trục hoành Tiết học ở trục tung
Nhóm Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn
Lớp học Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn
Khối Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn
Giáo viên Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn
Tiết nghỉ của giáo viên Khung nhìn Khung nhìn --- ---
Phòng học Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn
Môn học Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn
Tiết giảng Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn Khung nhìn
TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 6 Mar 2021 08:24:51